| 13  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1
จุฑารัตน์ JIF9809
49 ปี
150 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมองหาคนที่อารมณ์ดีเหมือนฉัน