| 31  | 3  | 1
Rim RIM5606
37 ปี
159 เซนติเมตร
44 กิโลกรัม
Buriram / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นคน อัธยาศัยดี เป็นคนซื่อสัตย์จริงใจ เป็นคนยิ้มเก่งเข้าได้กับทุกคน ชอบการออกกำลังกาย ชอบทำงาาน ชอบทำอาหาร รักการดูแลครอบครัว อยากได้คนที่จริงใจ คนที่อสัตย์ รักครอบครัว อัธยาศัยดี